Thursday, November 12, 2009

Langkah Satu per Satu Mengaktifkan Filter Kes Yahoo! Mail

Untuk mengaktifkan “filter” dan mengalihkan email-email tertentu ke “folder”, hendaklah dibuat perangkap dengan memerangkap satu rujukan asas sesuatu email dengan satu arahan. Langkah-langkah:


  1. Langkah pertama.

Buatkan folder berdasarkan keperluan anda sebagai contoh. Respeks, Mahligai, Myherba, myMASJID, Email Abang, Cayangku, Topeng atau sebagainya.

Dalam bahagian folder, klik “Add” dan buatlah seberapa banyak folder yang diperlukan berasaskan kumpulan yang hendak diasingkan.
 2. Langkah kedua

 Kenal pasti kod rujukan yang hendak diperangkap samada berasaskan “From”, “Subject” atau sebagainya. Biasanya untuk Yahoo_Group, perangkap berasaskan subjek lebih mudah kerana setiap kumpulan akan meletakkan nama unik bagi kumpulan masing-masing.

 Dalam panduan ini dua (2) contoh akan diberikan.  perangkap akan dibuat berdasarkan  huruf/perkataan (i) subjek:  RG09 dan (ii) from: Topeng


Perhatian: Sila catat huruf atau perkataan untuk dirujuk.

3. Langkah ketiga    
4. Langkah keempat

 

5. Langkah kelima  

6. Langkah keenam 

 
Untuk kes, membuat filter untuk group respeks, seperti mana yang dinyatakan sebelum ini kod unik sebagai rujukan pada “subject” adalah RG09, begitu juga kalau Topeng Perak, kod unik di “from” adalah Topeng yang kita catat sebelum ini di Langkah Kedua. 
Isikan “Filter Name” dengan RG09 (nama rujukan), “subjek contains” RG09 kemudian klik “scrow down – move message to” pilih folder yang sudah dibuat dalam Langkah Pertama sebelum ini, dalam kes ini Respeks. Yang lain tinggalkan kosong. Jika anda mengisi juga arahan yang lain pada filter yang sama, kebarangkalian untuk arahan tidak dilakukan sangat tinggi kerana arahan ini berdasarkan “if all of the following rules are true” maknanya semua mesti benar baru arahan dilakukan.

Begitu juga untuk filter yang lain seperti kes filter Topeng.

Klik “Add” isikan seperti di bawah, di “From header” isikan Topeng, kemudan “Then” “Move the messge to” klik “folder” yang bersesuaian kemana anda hendak pindahkan mail berkenaan. Jika ada email dari orang-orang tertentu atau group tertentu yang anda tidak mahu membacanya, anda boleh hantarkan terus ke “Thrash Folder.


 7. Langkah ketujuh

Setelah anda sudah tambah (Add), betulkan (Edit) atau sebagainya,

Klik “Mail Home” untuk kembali semula ke muka surat asal “email” anda.  Atau jika anda di page “add filter” sila cari disebelah atas kanan link “Mail”.Kesimpulan.


Filter hanya akrif untuk semua email baru. Email lama, anda kena filter  dengan cara manual memindahkan email berkaitan ke folder-folder yang anda telah buat sebelum ini.


Sila beri komen, sekiranya panduan ini dapat membantu anda atau sebaliknya.

Harap dapat membantu.

Wassalam.

No comments:

Post a Comment